.
torsdag, juni 24, 2021 på 5:00 PM

Steinkjerfestivalen, utstilling

Detaljer
BLOTET PÅ MÆRE
Velkommen til en utstilling om tro, religion, myter og kult i vikingtid!

I år er det 1000 år siden hovgoden Olve fra Egge ble drept av Olav Haraldsson på Mære.

Mære har vært et sagaomsust kultsted i norrøn tid, og arkeologiske undersøkelser bekrefter mye av det sagaene forteller.
Men hva foregikk egentlig når folk samlet seg til blot? Hva vet vi? Hva forteller kildene?

Som en del av nasjonaljubileet Norge i 1000 år markerer Steinkjer kommune tusenårsminnet med en storstilt arrangementsrekke. Utstillingen Blotet på Mære er en del av denne markeringen.

Ansvarlig for utstillingen er Steinkjerfestivalen, i samarbeid med Egge museum. Utstillingen står i Steinkjer kirke under Steinkjerfestivalen. Den flyttes til et lokale i Kongens gate etter dette.

Utstillingen er produsert og tilrettelagt av historiker Kim Hjardar, tekstilkunstner Astri Bryde og håndverkslærer Are Pedersen.
Mer info
Aktivitetstype
Lagre dette arrangementet
Billetter
Gratis
Videoer
Sted
Steinkjer Kirke
Kongens Gate 25
7713 Steinkjer