Spis smart foredrag - «foreldrenes halvtime»

25. okt. 2019
5:15 PM - 6:00 PM
Gratis arrangement for foreldre, foresatte, trenere og andre.

Sunn Idrett gjennomfører «foreldrenes halvtime» i forlengelsen av «Spis
smart»-foredraget for ungdommene på Tverridrettslig ungdomssamling.

Dette er en seanse med bare de voksne til stede, hvor man går mer inn på hvordan mat, kropp og vekt kan bli problematisk for noen. Vi fokuserer på hvordan foreldre og trenere kan være gode støttespillere for ungdommen, og bidra til å forebygge spiseforstyrrelser og fange opp og hjelpe de som strever.

Tips gjerne aktuelle deltakere!

Invitasjon: https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/trondelag-idrettskrets/dokumenter/tverridrettslig-ungdomssamling/2019-flyer-tverridrettslig-ungdomssamling---foreldrenes-halvtime-pdf.pdf

Husk på melding via påmeldingsskjema: https://qlz.no/quest.asp?code=13atejb13634
Steinkjer Videregående Skole
Elvenget 10
7716 Steinkjer