Næringslivets innspillsmøte til ny samfunnspl

30. sep. 2020
2:00 PM - 4:00 PM
Steinkjer Næringsforum og Steinkjer kommune inviterer næringslivet til innspillsmøte, for å sikre en forutsigbar og målrettet utvikling for næringslivet i Steinkjerregionen.

Kommunestyret i Steinkjer ønsker innspill fra næringslivet til kommuneplanens samfunnsdel, som skal vedtas politisk i desember.

I tillegg har kommunestyret satt i gang arbeid med en strategi og handlingsplan for inkludering, som det trengs innspill til. Målet er at alle i Steinkjer skal føle seg inkludert, i sosiale nettverk, i sitt nabolag, i frivilligheten, på skolen og i arbeidslivet.

Målgruppe:

Alle næringsdrivende i Steinkjer kommune.

Gangen i møtet:

I starten av møtet får dere en appell fra ordfører Anne Berit Lein, informasjon om steinkjersamfunnet og det felles verdigrunnlaget vårt.

På bakgrunn av det skal vi ha arbeidsøkter hvor dere gir innspill til arbeidet med samfunnsplanen og inkluderingsstrategien.

Det blir arbeidsøkter, hvor dere skal:

- Diskutere hva visjon og verdier i Steinkjerprofilen betyr i hverdagen
- Beskrive framtidsbilder 10 år fram i tid
- Diskutere hvilke målsettinger vi må sette oss for å innfri framtidsbildene
Steinkjer Rådhus
Kongens Gate 39
7713 Steinkjer