Litterært pusterom

16. juni 2020
9:30 AM - 11:30 AM
Bli med på drop-in lesefellesskap!

Liker du å lytte til eller prate om gode tekster med andre? Vi samles om korte tekster og dikt som leses høyt og med pauser til samtale underveis.

Velkommen!

Gjentakelser (1)

Steinkjer bibliotek (2. etasje)
Bogavegen 10
7725 Steinkjer